voordelicht

Bespaar tot meer dan 50% op uw energiekosten

Duurzaamheid

Voordélicht neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid op het gebied van ondernemen. Wij zijn ons bewust van onze maatschappelijke verantwoording. In die hoedanigheid zijn wij verantwoordelijk voor onze aandeelhouders, de maatschappij en onze leefomgeving en het behoud daarvan. Voordélicht zal hieraan te allen tijde een zo groot mogelijke positieve bijdrage leveren. Dat doen wij o.a. door middel van onze producten die het milieu significant minder belasten en recyclebaar zijn en door onze eigen organisatie te baseren op duurzaamheid. Wij streven naar zoveel mogelijk balans tussen planet, people en profit. Daarnaast proberen we maximale compensatie te realiseren van onze eigen CO2-uitstoot.

 
Concreet betekent dit:
 
People:
Onze organisatie is niet alleen gericht op de materiële welvaart, maar ook op het sociale welzijn van onze relaties. De benadering van onze medewerkers en opdrachtgevers is daarom eerlijk en open. Een ieder heeft bestaansrecht en een ieder verdient respect.
 
Planet:
De ontwikkelingen op het terrein van duurzaamheid gaan snel. Voordélicht ondersteunt deze ontwikkelingen, maar blijft altijd kritisch ten aanzien van de financiële en praktische toepasbaarheid en relevantie.
 
Profit:
Ondernemingen die geen winst maken, hebben geen bestaansrecht. Daarom is Voordélicht op een zakelijke leest geschoeid en streeft zij gezonde financiële prestaties na, zonder winstmaximalisatie als ultiem doel.
 
Wij innoveren onze producten en helpen op deze manier onze klanten steeds beter om duurzaamheid te vertalen in oplossingen die sociaal en bedrijfseconomisch verantwoord zijn.
 

Voordélicht BV is partner van: